۱۳۹۱ تیر ۹, جمعه

نماینده یا؟

از نمایندگان مجلس پرسیدند: شیر را چرا گران کردید؟
پاسخ دادند:
برای قدردانی و تشکر از گاوهایی که به ما رای دادند...فیسبوک جملات به یاد ماندنی