۱۳۹۱ شهریور ۱۱, شنبه

در هیاهوی سیاست و اجلاس یادمان نرود که در آذر بایجان زلزله آمده است و هوا در آن منطقه هر روز سردتر می شود

یادمان هست در آذر بایجان زلزله آمده است . و هوا در آن منطقه هر روز سردتر می شود .نکند ما نیز در پرده سیاست چون حکومت ایران،  فراموش کنیم هم میهنان آذری خود را. 
هوا تو مناطق زلزله زده چند روریست  به شدت سرد شده است. ما می توانیم با تهیه لباس گرم، پتو و کیسه خواب این کابوس را از چشمان کودکان آن دیار برهانیم.

۱۳۹۱ تیر ۹, جمعه

نماینده یا؟

از نمایندگان مجلس پرسیدند: شیر را چرا گران کردید؟
پاسخ دادند:
برای قدردانی و تشکر از گاوهایی که به ما رای دادند...فیسبوک جملات به یاد ماندنی